ประกาศเทศบาลตำบลบัวเชด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลบัวเชด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองคลัง จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เทศบาลตำบลบัวเชด นำโดยนายปรีชา จันทะดวง รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการฯ และพนักงานทต.บัวเชด เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราาช" 23 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอบัวเชด