กิจกรรมโครงการ

โครงการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมและบวงสรวงบูชาศาลเจ้าพ่อหมื่นขุนวัง ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลบัวเชด

โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลบัวเชด

โครงการทำบุญตักบาตรขานรับปีใหม่วิถีไทย
ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลบัวเชด

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ
และนันทนาการสำหรับเด็ก ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลบัวเชด

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

เทศบาลตำบลบัวเชด

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชน ประจำปี 2563
(ฝึกอบรมการทำไส้กรอกอีสารและไส้กรอกสมุนไพร)

เทศบาลตำบลบัวเชด
  • Slot Gacor
  • Slot 5000
  • Slot Kuta4d
  • Situs Kuta4d
  • https://kuta4d.pics/
  • slot gacor kuta4d
  • Link Daftar Kuta4d
  • Kuta4d Slot
  • Kuta4d Slot
  • KUTA4D LOGIN RESMI