สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

tt-4