สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562

jj