ระบบการศึกษาท้องถิ่น (sis)ปัญหาของการยืนยันข้อมูลไม่ได้

1.การเปิดใช้งานระบบ sis ผ่านโปรแกรมอื่น เช่น google chrome..firefox จะทำให้การยืนยันข้อมูลไม่สำเร็จ (โดยบางครั้งเราจะไม่รู้ว่ายืนยันแล้ว มันไม่ผ่าน)
2.ให้เปิดการใช้งานระบบ sis โดยโปรแกรม internet explorer เท่านั้น (เวอร์ชั่นของ ie ต้องเป็นเวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป)


โรงเรียนสังกัดอื่นที่ไม่ใช่ของ อปท.

โรงเรียนในสังกัดอื่นที่ไม่ใช่ของสังกัด อปท.เอง แต่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของทาง อปท. และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน เช่น รร.สังกัด สพฐ. กศน. ฯลฯ ให้ทำการกรอกข้อมูลในระบบ sis ด้วย โดยทาง อปท.เป็นผู้ดำเนินการสำรวจข้อมูล และนำมากรอกลงในระบบ (ทุก 10 มิ.ย.ของทุกปี) หากไม่มี username และ password ให้โทรขอได้ที่ จนท.กรมโดยตรง (รายละเอียดเบอร์โทร จนท.อยู่ด้านหน้าก่อนการเข้าระบบ หัวข้อ “แจ้งปัญหาการใช้งาน”)


การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนที่ยุบเลิก

กรณีที่โรงเรียนสังกัดอื่นได้ยุบเลิกหรือยุบรวมแล้ว ขอให้ อปท. ดำเนินการกรอกเลขศูนย์ ลงในช่องจำนวนนักเรียน แล้วบันทึก เพื่อที่ทาง สถ. จะได้ดำเนินการต่อไป


เบอร์โทรติดต่อ จนท.ของระบบ sis

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ sis ท่านสามารถโทรสอบถาม จนท.กรมที่ดูแลระบบได้โดยตรงที่หมายเลข 0-2241-9021-3 ต่อ 302, 306

 

  • Slot Gacor
  • Slot 5000
  • Slot Kuta4d
  • Situs Kuta4d
  • https://kuta4d.pics/
  • slot gacor kuta4d
  • Link Daftar Kuta4d
  • Kuta4d Slot
  • Kuta4d Slot
  • KUTA4D LOGIN RESMI