ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP

ยังมีการศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองจากภูมิปัญญาชาวบ้าน OTOP ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาผ่านอำเภอบัวเชด ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองต่างๆ ของชาวอำเภอบัวเชดไว้จำหน่ายเป็นที่ระลึกด้วย

              อำเภอบัวเชดมีคำขวัญว่า

“ บัวเชดเขตธรรมชาติ ปราสาทค่าล้ำ งามถ้ำผาไทร ประทับใจเขาศาลา งดงามตาน้ำตกหลากหลาย ดื่มด่ำไวน์ผลไม้ป่า ”

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหมื่นสังข์

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตาปิม