ติดต่อ

เทศบาลตำบลบัวเชด

เลขที่ 181 หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  32230

โทรศัพท์  044579025 , แฟกซ์ 044579026

E-mail : 5321307@dla.go.th

                                                                                  เว็บไซต์ : www.buached.go.th