ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายไตรภพ ดวงอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลบัวเชด โทร.0828676473 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4457 9025

นายปรีชา จันทะดวง

รองนายกเทศมนตรี โทร.0956046351 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4457 9025

นางสุปราณี อินทจักร์

รองนายกเทศมนตรี โทร.0650862433 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4457 9025

นายแม้น รู้รักษา

เลขานุการนายกเทศมนตรี โทร.0862235679 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4457 9025

นายสมชัย วรยุทธกิจอุดม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โทร.0862540555 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4457 9025

  • Slot Gacor
  • Slot 5000
  • Slot Kuta4d
  • Situs Kuta4d
  • https://kuta4d.pics/
  • slot gacor kuta4d
  • Link Daftar Kuta4d
  • Kuta4d Slot
  • Kuta4d Slot
  • KUTA4D LOGIN RESMI