กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจันทราวดี เติมมี

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวรุฒ เวชพิทักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอาทิตยา สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมาน สิงห์โตทอง

พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุก)

นายวัชรพงศ์ เงางาม

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

นายชะดาว ทองจันทร์

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

นายชาตรี ศรีเกาะ

คนงานประจำรถขยะ

นายลพบุรี โต๊ะงาม

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

นายธวัส พลแสน

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นายอภิเดช เรือนรส

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานประจำรถขยะ)

นายพัฒนา อินทจักร์

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานประจำรถขยะ)

นายทนงศักดิ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานประจำรถขยะ)

นายกิจ แก่นมั่น

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานประจำรถขยะ)

นางติม พุ่มวงษ์

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานกวาดขยะ)

นางมณีรัตน์ โต๊ะงาม

คนงานทั่วไป (งานกวาดขยะ)

นางกุหลาบ สิงห์โตทอง

คนงานทั่วไป (งานกวาดขยะ)

  • Slot Gacor
  • Slot 5000
  • Slot Kuta4d
  • Situs Kuta4d
  • https://kuta4d.pics/
  • slot gacor kuta4d
  • Link Daftar Kuta4d
  • Kuta4d Slot
  • Kuta4d Slot
  • KUTA4D LOGIN RESMI